Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №10

БУЛ САНДА:Бейшебай УСУБАЛИЕВ Жүрөк сууга агып баратат .
Анатай ӨМҮРКАНОВ Биз баргыча жер жылытып турчудай
Олжобай ШАКИР Сууга жуулган из
Мырзаян ТӨЛӨМҮШЕВ Ырлар
Абдымомун КАЛБАЕВ Тулпардын тукуму
Ракманберди МАМАНОВ Үч катын
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ Чал жана деңиз
Догдурбек ЮСУПОВ Котормолор
Давид МАРКИШ Кадам
Кален СЫДЫКОВА Байыркы сак жергесинде
Теңдик АСКАРОВ Поэзиянын күнү бүттүбү?
Ташманбет КЕНЕНСАРИЕВ «Манас» жана тарыхый чындык.
Антон Павлович ЧЕХОВ Каттардан тандалган саптар
Алым ТОКТОМУШЕВ Искендер кош мүйүз
Бозум АЛЫШБАЕВ Менин итчилигим
Жакыпбек АБДЫЛДАЕВ Ырлар .
Адабият жаңылыктары