Скачать

Новый Ала-Тоо. 2010. №5

БУЛ САНДА:
Жаңы Ала-Тоо бир жашта Кут болсун! (Куттуктоолор)
Казат АКМАТОВ. Шахидка
Исабек ИСАКОВ. Ырлар
Алексей ТОРК. Пенсия
Мандевиль. Дүрбөгөн бал челек же момунга айланган митайымдар
Токтогулий. Зилзала
Абдылдажан АКМАТАЛИЕВ. Ырлар
Санарбек КАРЫМШАКОВ. Чыңгыз аганын аурасы
Раимжан ЭГЕМБЕРДИЕВ. Толгонай апа, уулуң келе жатат!
Гүлнара ТАТЫГУЛОВА. Жоокердин энеси
Олег БОНДАРЕНКО. Сказка про рыбку Адеми.
Сочинение Айгерим МАМЫТОВА. Стихи
Абдыке АЙКӨЛ уулу. Сирень жыты
Ысман бек. Махабат кайрыктары
Жусуп БАЛАСАГЫН. Кутадку билик
Максим ГОРЬКИЙ. А.П. Чехов
Корней ЧУКОВСКИЙ. Чымын чыңылдак «Манас» эпосунун тагдыры же Манасты коргоп калар уул барбы?
Рахат МАКЕЕВА. Жоголуп бараткан жанрлар
Бозум АЛЫШБАЕВ. Ата мурастарын ардактайлы
Мамыр ИМИНЖАНОВ. Эне Макал-лакаптар