Скачать

Новый Ала-Тоо. 2010. №3

Абдыманап КӨЛБАЕВ. Каркыралар кайтканда
Турар КОЖОМБЕРДИЕВ. Кызыл гүл
Токтош АБДИЕВА. Ача жол
Бектуруш САЛГАМАНИ. Күтүү
Эрнис ТУРСУНОВ. Хан Теңир
Эдигей БОРОНЛЫ. Мени ушул жол өмүр бою апкелетат ээрчитип, өмүр бою
Маматбек СЫДЫКОВ. Жоокер
Александр СУПРУН. Кодекс для обезьяны Барпы менен Калмырзанын кармашы
Адил ХИКМЕТ. Азияда беш түрк Л
оик ШЕРАЛИ. Тажик поэзиясынын каймагы
Мумин КАНОАТ. Жер Шырдакбек
Г.ФИГЕЙРЕДО. Түлкү менен жүзүм