Скачать

Новый Ала-Тоо. 2009. №6

Асан ЖАКШЫЛЫКОВ Жаңы ырлар
Чыңгыз АЙТМАТОВ Тоолор кулаганда (Кызкайып).
Калчоро КӨКҮЛОВ Айырмам жок эл билгенди билем дейм
Ташым БАЙЖИЕВ Кытмыр өлдү.
Салижан ЖИГИТОВ Ташым Байжиев – белдүү кара сөзчү болмок
Өмүркул КУЛУМБАЕВ Өлбөстүккө жаралган адам.
Казакбай АБДЫШЕВ Карала ат
Болот БЕЙШЕНАЛИЕВ Соолуган кызгалдак
Абдыманап КӨЛБАЕВ Чөп чабыкта. Гүлмайрам ТУРУСБЕКОВА Сен жөнүндө
Эсентур КЫЛЫЧЕВ Менин Абдрасулум
Абдрасул КЫЛЫЧЕВ Сүйүүдөн акын болгомун.
Александр СОЛЖЕНИЦЫН Иван Денисовичтин бир күнү.
Аким ЫСКАК Коштошуу
Догдурбек ЮСУПОВ Казак аңгемелериндеги өмүр даңазасы.
Касымбек ТАЗАБЕКОВ Түгөлбай менен кездешүү, Жээренче чечен, Миң бир түн.