Скачать

Кытай императорлорунун Кыргыз кагандарына жазган каттары

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган бул китепчеде VII-Х кылымдардагы кыргыз-кытай алакаларын чагылдырган мамлекеттик-расмий каттар, ал каттарды коштогон жолдомолор профессор Кармыштегин Макелек Өмүрбай тарабынан кытай (Тан) тилиндеги түп нускасынан алынып которулду жана ага илимий түшүндүрмөлөр берилди. Китепче мамлекеттик жана илимий кызматкерлерге, окурмандардын кенен катмарына сунуш этилет.