Скачать

Кыргызско-русский словарь. Первый раздел. 3-класс -

Кыргыз тили жана окуу. Кыргызча-орусча сөздүк. Биринчи бөлүм.

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн.