Скачать

Кыргыздардын сөөк жана мүйүз иштетүү чеберчилиги

Сөөк иштетүү жана мүйүзчүлүк кыргыз элинин материалдык эмес маданий мурастарынын элементтеринин тизмесине киргизилген. Кыргыздардын сөөк иштетүү, мүйүзчүлүк көркөм өнөрү, кол өнөрчүлүктүн башка байыркы түрлөрү сыяктуу эле өзүнүн салттуулугу, өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Сөөк иштетүүнүн жана мүйүзчүлүктүн технологиялык ыкмаларын изилдөө, элдин этникалык тарыхын таанып билүүгө жардамын берет.