Скачать

“Кыргыз” энчилүү атынын таралуу аймактары

“Кыргыз” энчилүү атынын таралуу аймактары:

1.1. Кыргыздар жана саха-якуттар

1.2. Хакасиядагы “кыргыз” энчилүү аттары

1.3. Тувадагы «кыргыздар»

1.4. Монголиядагы “кыргыз” этнонимдери жана топонимдери

1.5. Башка аймактарда кездешкен «кыргыз» этнокомпоненттери