Скачать

Күүнүн сыры (жыйнак)

Бул жыйнакка мектеп программасында белгиленген А. Токомбаевдин прозалык чыгармалары топтолду. Бул жыйнак мурда «Жараланган жүрөк» деген ат менен чыккан.