Скачать

Күлбаарам менен Асан

«Күлбаарам менен Асан» поэмасы КР Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусуна 1947-жылы М. Мусулманкулов тарабынан тапшырылган. Бирок ушул кезге чейин поэма эч бир изилдөөчү тарабынан иликтенип жарык көргөн эмес