Скачать

Көкүл

«Карач-Көкүл баяны» жана «Көкүл» кыргыз элинин мифтик-фантастикалык маанайда айтылган кыргыз элинин турмушун баяндаган эпикалык чыгарма. Бул чыгармалар эл арасында дастан, поэма жана жомок түрүндө айтылып келген. Алдыңарга сунуш этилген эки чыгарма бири поэма, экинчиси кара сөз аралаш жомок формасында айтылганын алып окуучуларга тааныштырууну максат кылдык. Чыгарма мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге жана жалпы окурмандарга арналат.