• Назаркул Сейдирахманов жөнүндө (краткое интро)

  • Манастын төрөлүшү (рождение Манаса)

Назаркул Сейдирахманов. Манастын төрөлүшү

Манасчы Назаркул Сейдирахмановдун айтуусунда “Манас” эпосунан “Манастын төрөлүшү”