Скачать

Касым Каимов (чыгармачылык портрет)

Бул китепте К. Каимовдун көркөм адабий алгачкы кадамдарынан тартып, өмүрүнүн аягына чейинки жазып калтырган бардык жанрдагы чыгармалары кеңири иликтенип, талдоодон өтөт.

Бул илимий эмгек студенттерге, кыргыз филологиясы менен адабият тарыхына кызыккандарга арналат