Скачать

Карагул ботом

«Карагул ботом» поэмасы адамзат жашоосунун кайсы бир мезгилде жаралып, өзүнүн байыркылыгын сактап, идеялык багытына адам менен жаратылыштын байланышын, табиятка болгон мамилесин чагылдырган турмуштук поэма. Жыйнакка сюжет толук деп эсептелген С. Дыйканбаевдин, К. Ракматовдун, Ы. Бейшекеевдин варианттары берилди.