Скачать

Калыгул. Казыбек. Казалдар

Китептин биринчи бөлүмүндө кыргыз элинин XIX- кылымдагы атактуу акыны Калыгул Бай уулунун адабий мурасы топтолгон. Экинчи бөлүк - тоталитардык идеологиянын курмандыгына бейкүнөө чалынган, нукура акындык поэзиянын чыгаан өкүлдөрүнүн бири Казыбек Мамбетимин уулунун казалдарынан турат.