Скачать

Каада-салттар

Бул китеп кыргыз элинин руханий маданиятын, философиялык көз караштарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн аныктай турган элдик каада-салттарга арналды.

Элибиздин аң-сезимине, турмушуна белгилүү мыйзам, норма катары сиңип калган улуттук каада-салттарыбыз кыргыз баласын төрөлгөндөн баштап өмүрү өткөнчө коштоп жүрөт.