Скачать

История Кыргызстана глазами очевидцев (началo XX века)

Предлагаемая вашему вниманию монография имеет в основе, отличающийся от многих других работ принцип: обобщить, как можно большее количество конкретных сведений, полученных от свидетелей и очевидцев определенных событий и сравнить все это с той информацией, которая появлялась в газетах и учебниках соответствующего периода.

Кошумча маалымат: Чехиялык окумуштуу Петр Кокайсл жана кыргыз жазуучусу Амирбек Усмановдун «Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзу менен» аттуу китеп жарыкка чыкты. Бул китеп мурун орус жана Чехия тилинде Прагада басылып чыккан.
Эмиль Уметалиев Kyrgyz Concept Компаниясынын уюмдаштыруучусу, өзүнүн демилгеси боюнча, китепти Кыргызстандын типографиясында, басып чыгаруу суроосун көтөрөт, анткени, бул китеп азыркы Кыргызстанга абдан актуалдуу деп ойлойт.
Бул китепте архивдик документтер, политикалык-экономикалык, географиялык, социалдык абал баяндалып, чагылдырылган. Мазмунун так көргөзүү үчүн, китепте карта жана сүрөттөр түшүрүлгөн.

Абдан жандуу түрдө кыргыз жериндеги октябрь революциясынан кийинки коллективдештирген политикалык жагдайлар, бай-манаптардын кулак тартуусу жана жөнөкөй элдин Кызыл Армиясынан жана басмачылардын кыйноосун көргөн эл жөнүндө аңгемелер айтылган.

Бул китеп аркылуу, тарыхта бекилип жургөн чындык, 20-30 жылдан кийин, сыртка чыгарылган. Ал эми кийинки тарыхчылар күбөлөрдүн тагдырына көңул бурушса, мындай китептер тез эле үйүр алып кетет деген ойду колдойбуз.
Китеп 2000 экземплярда басылып чыккан. Биздин максат – келечегибиздин тагдырын аныктаган жаштарга жана мамлекетибиздин башында турган замандаштарыбызга китептин мазмунун жеткирүү. Китеп Kyrgyz Concept Компаниясынын баардык офистеринде сатылат, баасы – 150сом. Кошумча суроолор боюнча кийинки телефонндор боюнча кайрылсаныздар болот: +996 312 900883, +996 559 577050