Скачать

История кыргызской литературы. VII том

ХХ кылымдын адабияты (60-жылдардан кийин)

“Кыргыз адабиятынын тарыхынын” жетинчи томунда 50-60-жылдары адабиятыбызга келип кошулган муундун өкүлдөрүнүн чыгармачылык портреттери берилди.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.