Скачать

История кыргызской литературы. IX том

Бул китепте профессионалдык адабиятыбыздын ар түрдүү проблемалары тууралуу жазып жүрүшкөн адабиятчылар менен сынчылардын чыгармачылык портреттери камтылды.

Эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.