Скачать

Гүлгаакы. Кыз Сайкал

«Гүлгаакы», «Кыз Сайкал» дастандарында кыргыздын баатыр, каныша кыздарынын кыргыз элинин эркиндиги, көз каранды эместиги, биримдиги үчүн болгон күрөшү, эрдиктери баяндалат. О. Урмамбетовдун айтуусундагы «Гүлгаакы» поэмасы 1969-жылы айрым кыскартуулар менен жарык көргөн. «Гүлгаакынын» калган варианттары менен «Кыз Сайкал» эпосу биринчи жолу басылып жатат.