Скачать

Эпос "Сомбилек". Вариант Жусупа Мамая

Залкар манасчы Жусуп Мамай Манасты 8 урпагына чейин айткан жана алардын баары толугу менен биздин китепканада чыгарылды.