Скачать

Элжернонго арналган гүлдөр

Дэниел Кизге таандык илимий-фантастикалык чыгарма. Алгач 1959-жылы “Fantasy & Science Fiction” (Фэнтези жана
илимий-фантастика) журналынын апрель айындагы басылмасында жарык көргөн. 1960-жылы эң мыкты илимий-фантастикалык аңгеме болуп табылып, “Хьюго” сыйлыгына татыган. Кийинчерээк Дэниел Киз аңгемени ошол эле аталыш менен роман түрүндө жарыялап, эң мыкты роман катарында 1966-жылы “Небьюла” сыйлыгын алган. Чыгарма бардык окурмандарга арналат.