Скачать

Дүрбөлөң заман

Заманыбыздын улуу сүрөткери Мухтар Ауэзовдун бул китебине анын эң алгачкы жана залкар чыгармаларынын бири болгон «Дүрбөлөң заман» повести кирди.
Китеп М. Ауэзовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгына арналган адабий белек.
Казакчадан которгон Кымбатбек Укаев