Скачать

“Бурут” аталышынын тарыхый жана этнолингвистикалык мааниси жөнүндө

«Бурут» аты жана анын этимологиясы, сөздүн (терминдин) төркүнү кайсыл элге, кайсыл этнографиялык чөйрөгө таандык экендиги ж.б. маселелер илим адамдарын эки кылымдан бери кызыктырып, ал чөйрөдө талкууга алынып келет.