Скачать

Ата журт, адам, махабат

Токуштун бул жыйнагындагы ар бир ыры окурманды тажатпай таза арыктан бурган суу кандай оңой агып кетсе, окурман дагы так ошондой жеңил окуп бүтөт. Ал эми Токуштун дагы бир өзгөчөлүгү ырлары элдик оозеки чыгармаларга абдан үндөшүп турат. Акындын ырларындагы музыкалуулугу, лирикалуулугу жана сезимталдуулугу окурмандарга өзгөчө жагат. Акжол, арыба, Токуш акын!