Скачать

Адыл баатыр

Бул китепте XIX кылымдын орто ченинде жашап өткөн өз доорунун чыгаан инсаны Адыл баатыр Субан уулунун өмүр жолу, элинин эгемендиги үчүн болгон күрөшү баяндалат. Китеп кыргыз тарыхына кызыккандарга сунушталат.