Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №2

БУЛ САНДА:
Омар КАРИМ Таймаш
Эркин Расулов Ырлар
Кадырбек КАРАТАЛ Аты Тоту, өзү дагы тотудай
Чалгын АКЫМБЕКОВ Ырлар
Султан РАЕВ Жанжаза . Акканат Тоолорго табынуу Устат Үч аңгеме Муз-Булак Ит жөнүндөгү баллада
Ашым ЖАКЫПБЕКОВ: Адабий тарыхка акыйкат кеп калсын .
Абдырасул ТОКТОМУШЕВ Боогачы
ПРОЗАИК Два солдата из стройбата
Киргизский Князь Иренек
Кубанычбек Маликов «Манас» изилдөөнүн кайсы бир маселелери
Жаныбек Рай Тирүүлөр жана бейиттер
Люк де Клапье де Вовенарг
Ой толгоолор, байкоолор
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары