Скачать

Аалам кезип Айтматовдон салам айт...

Бул китепте белгилүү айтматовтаануучу А. Акматалиевдин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөндөн кийин ал жөнүндө жазган ырлары топтолгон.