Скачать

Жомокчулар жана жомоктор

Бул китеп фольклор жыйноочу Буудайбек Сабыр уулу тарабынан түзүлдү. Жыйнакка Ыбырайым Абдыракман уулу, Бүбү Алтыбай кызы, Ыбырайым Дубана уулу, Муса Байгарин уулу, Мырзалы Дүйшөнбү уулу, Сагыналы Макебай уулу, Уезбай Чапырашты уулу, Соодаке Сейдиман уулу, Курбан Кайназар уулу, Акмат Абийир уулу, Ормонбай Кулжабай уулу, Бүбүкан Болоткан кызы, Сагын Ашырбай уулу ж. б. бир катар белгилүү жомокчулардын жомоктору топтоштурулду. Китеп жалпы эле жомок сүйүүчүлөргө арналат.