Скачать

Жети ата оюну-Уйкашмак. Тамсилдер (5-11-класстар)

Жалпы орто билим берүүчү мекемелерде адеп-ахлакка тарбиялоо иштерин жүргүзүүгө арналат. Адеп мугалимдери жана класс жетекчилер ошондой эле 5-11-класстардын окуучулары үчүн адеп сабагынын программасына ылайык иштелди.