Скачать

Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу

Китеп фермер-малчыларга, жайыт пайдалануучулардын бирикмелеринин жана жайыт комитеттеринин адистерине, айыл чарба багытындагы жогорку окуу жайларынын жана колледждердин студенттерине сунушталат.