Скачать

Ындыйа ыргактары. Өлбөс сүйүү, өчпөс махабат. 1-сезон

Кыргыз окурмандарынын кеңири катмарына белигилүү боло элек, бирок интернет мейкиндигиндеги кыргыз тилинде баарлашкан тургундарынын сүймөнчүлүгүнө айланган, далайдын боорун эзген, көбүн үстөл алдына сойлоткон, Ак Досторкон конушунда аттын кашкасындай таанымал жазуучу Банкирдин белигилүү кинотасмасынын биринчи сезону. www.bizdin.kg конушунда жарыя кылуу үчүн автордун катышуусу менен атайын дайардалды.