Скачать

Үмүттүү толкун - жаш толкун. 2-том.

Колуңуздардагы кыргыз поэзиясынын антологиясынын 2-китебине негизинен совет доорундагы, ошондой эле кийинки муундагы жаш акындардын ырлары кирди. Алар хронологиялык тартипте жайгаштырылды.