Скачать

Токтогул. Чыгармалардын эки томдук жыйнагы. 1 том

Элибиздин белигилүү акыны Токтогул Сатылгановдун тандалган чыгармалар жыйнагынын биринчи тому.

Ырлары жана айтыштары.