Скачать

Тарыхый ырлар. Кошоктор жана окуялар

Китепке кол жазмалар корунда сакталып турган түмөндөгөн эл оозеки чыгармалардын ичинен «Тарыхый ырлар», «Тарыхый адамдарга арналган кошоктор» жана «Тарыхый окуялар» деген бөлүктөрү кирди. Китеп кыргыз тарыхын көркөм сөз кудурети аркылуу сезүүгө жана үйрөнүүгө шарт түзөт, ошондой эле окурмандарга али белгисиз кызыктуу жана олуттуу фактыларга туш кылат.