Скачать

Семетей. Баатырдык эпос. 2-китеп. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

Экинчи китеп залкар манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусу боюнча Семетейге таандык окуялар толук баяндалып, анын өлүмү менен аяктайт.