Скачать

Олжобай менен Кишимжан

Кыргыз элинин кенже эпосунан болгон «Олжобай менен Кишимжандын» бул басылышында кыскартуусуз, оңдоп-түзөтүүлөрсүз толук варианттары жарыяланып отурат. Андыктан окурмандар арасында зор ынтызарлыкты жаратып, сүймөнчүлүккө ээ болору талашсыз.