Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №7

БУЛ САНДА:
Тойчубай СУБАНБЕКОВ Камчысын койнуна катпагандар
Рамис РЫСКУЛОВ Ырлар
Манас КАЗАКБАЕВ Класском .
Борбаш. Түшүнүк
Ильгиз ТАЛИП Ырлар
Абдыкерим МУРАТОВ Ак Саткын Тешебайдын теректери
Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА Ырлар
Жылкычы ЖАПИЕВ Махабат баяны
Мухтар АУЭЗОВ Көк жал
Давид МАРКИШ Один
Андрей РЯБЧЕНКО Исход Огузнаме
Дөөлөтбек САПАРАЛИЕВ Боронбай Бекмурат уулу жана ал мезгилдеги урунттуу учурлар
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ Чыгармачылыгы жөнүндө.
Баарын билгим келет.
Адабият жаңылыктары