Скачать

Новый Ала-Тоо 2013. №12

БУЛ САНДА:Мамат САБЫРОВ Төкөлдөш, Тэцуо жана Назира апа
Бектуруш САЛГАМАНИ Ырлар
Ашым ЖАКЫПБЕКОВ Улуу тоо
Жусуп МАМАЙ Музбурчак
Чынтемир АСКАРОВ Муздак тамчылар
Ги де МОПАССАН Элет күндөрүнүн таржымалы
Мырзаян ТӨЛӨМҮШЕВ Жомокчу
Рюноске АКУТАГАВА Караңгыда маек
Игорь ИГНАТЕНКО Стена
Абдылда КАПАРОВ Токтогулдун «тазартылган» ырлары жана орус котормочусу
Өмүрбек КАРАЕВ Ататүрк жана Айтматов.
А.Н. БЕРНШТАМ Кыргыздардын пайда болушу жана алардын тарыхынан алгачкы маалыматтар .
Ишенбек ЖУНУШЕВ Ырлар .
Баарын билгим келет