Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №1

БУЛ САНДА :
Арман Эстен кеткис эки күн
Өзөк Ырлар
Таласбек Назаралы Канчокур Уулу Тулпардын тукуму
Аалы Токомбаев Түрмөдө жазылган ырлар Айдар
Жеңижоктун арманы Темирлан Ормуков Ырлар
Алмаш Беки Кызы Ырлар
Токтош Абдиева Жан деген эмне?
Темирлан Бейшенов Тыңчы кумурска
Токто Мамбет Атакенин Акболот
Сидней Шелдон Асман жерге түшөрдө
Анна Ахматова Ырлар
Роберт Бернс Ырлар
Олег Бондаренко Два рассказа – сказки для взрослых
Диас Устемиров Стихи Кымбатбек Укаев Сөз бороону Г.К. Честертон
Омар Хайям жана касиеттүү шарап
Абуахмад Ибн Мухаммад Адепнаама Айдаралы Эпиграммалар
Ханс Кристиан Андерсен Оттук таш
Баарын билгим келет
Кыргыздардын кыскача тарыхы
Адабият жаңылыктары