Скачать

Новый Ала-Тоо. 2011. №6

БУЛ САНДА:

Чыңгыз Айтматов Бахиана
Дайырбек Стантегин Ырлар
Мирзохалим Каримов Зындан
Аскар Илипаев Ырлар
Николай Шульгин «Чепяльная» сказка
Шайыр Тойчуева «Мен киммин? Кимдигимди кимден сурайм?»
Салижан Жигитов Ит атар жана башкалар
Кален Сыдыкова Пейилдин бузулушу
Сергей Воронин Бир кайрык
Ибрагим Түркхан Издейм сени
Турусбек Мадылбай Менин Америкам, же жаңыдан Американы ачуу
Тайтөрө Батыркулов Баш-Алайдан Көк күлүктү уурдаган аял
Сабырбек Бейшембиев Унутулгус үч окуя
Абдылда Карасартов Ырлар
Анарбек Акматбеков Жандуу тамгалар
Габриель Гарсиа Маркес Бүркүмдөр
Валентин Осипов Расул Гамзатов: бейнеге сүртүмдөр
Шоистаи Равшан Адам жана Руханий дүйнө
Адабият жаңылыктары