Скачать

Новый Ала-Тоо. 2011. №12

БУЛ САНДА: Токто Мамбет Атакенин Акболот
Калбүбү Сариева Ырлар
Керез Зарлыкова Беймаал келген киши
Али-Шер Чомонов Ырлар
Шербото Беки Ээсиз бакча
Асылгүл Токторбаева Жаштар поэзиясы
Касымаалы Жантөшев Эки жаш
Сидней Шелдон Асман жерге түшөрдө
Хафиз Кайыккан жандын казалы
Нодар Думбадзе Кан
Алексей Торк Она
Виктор Астафьев Дубулты
Сания Камардинова Афганистандагы Памир кыргыздары
Чаланбай Иманалиев Барса-келбес
Касымалы Бектенов Эки «жигит»
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары