Скачать

Мирзохалим Каримов. Аңгемелер

Ала-Тоо журналынан алынып даярдалган. Мирзохалим Каримов 1952-жылы Тажик ССРинин Жерге-Тал районунун Бүтөө-Көл айлында туулган. 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Ал «Мажүрүм тал», «Кыя жолдор» аттуу повесть жана аңгемелер жыйнагынын автору.
Даярдаган Инаш Азим