Скачать

Manas. The epic vision of Teodor Herzen

Т. Герцендин манасчы С. Орозбаковдун айтуусунда 1978-1982 жж. чыккан “Манас” эпосунун 4- томдугуна даярдаган сүрөт жасалгалары.