Скачать

Маленькие женщины (на кыргызском)

«Кичинекей айымдарда» 19-кылымдын акырында энеси төрт кызы менен жашаган, атасы согушта жүргөн бир үй-бүлөнүн образында америкалык провинциялык жашоо-тиричилик баяндалган.