Скачать

Малчылар үчүн колдонмо

Колдонмо салттуу жана заманбап илимий билимдер, ошондой эле малдын өндүрүмдүүлүгүн жана жайыт ресурстарынын абалын жакшыртуу боюнча жөнөкөй жана натыйжалуу инструменттер берилген. Колдонмо жергиликтүү элдин өкүлдөрүнүн жана адистердин тыгыз катышуусу менен даярдалып, жайыттарды туура жана туруктуу колдонуу, аларга көзөмөл жүргүзүү жана малды туура асыроо маселелери боюнча тереңирээк түшүнүк алуу үчүн малчыларга, айылдык жайыт комитеттерине жана мамлекеттик органдарга жардам берүүгө багытталган.