Скачать

Кыргыз тилинин тарыхынан

«Кыргыз тилинин тарыхынан» деген бул окуу куралы филология факультетинин студенттерине, тил-адабият мугалимдерине арналат. Кыргыз тилинин лексикасында байыркы орхон-енисей доорунан тартып, ушул күнгө чейин жашап келген төл сөздөр менен башка тилдерден кабыл алынган чет сөздөр этимологиялык жана статистикалык планда берилди. Фонетика менен грамматиканын тарыхы берилген жок.