Скачать

Кыргыз качан мусулман болгон?

Ала-Тоо журналынын барактарынан. Белек Солтонкелди уулу Солтоноевдин кыргыздын мусулманчылыкка качан киргендиги жөнүндөгү изилдөөлөрү.
Даярдаган Инаш Азим