Скачать

Кусейин Эсенкожоев (собрание произведений)

Бул китеп балдар жазуучусу маркум Кусейин Эсенкожоевдин чыгармаларынын толук жыйнагы болуп саналат жана окуучуларды анын адабий мурастары менен кеңири тааныштырат. Кыргыз адабиятында илимий-фантастиканын биринчи чалгынчылары болгон «Родинанын уулу», «Саякатчы бала», «Үчүнчү шар» аңгемелери, «Шарше» аттуу реалисттик аңгемеси жана ырлары, поэмалары орун алган.