Скачать

Кедейкан

Кыргыз элинин кенже эпосунан болгон «Кедейкан» бул басылышында кыскартуусуз, оңдоп-түзөтүүлөрсүз толук варианттары жарыяланып отурат. Андыктан окурмандар арасында зор ынтызарлыкты жаратып, сүймөнчүлүккө ээ болору талашсыз.

Токтогул, Калык жана Асылбек Эшманбетовдун варианты боюнча.